ÚVOD

Stromy a rostliny jsou  živé organismy, které si v průběhu svého vývoje nesou stopy předchozích zásahů a ošetření. Jsou ovlivněny těmito změnami desítky a některé i stovky let. Ošetření stromů řezem, nazývané také jako stromová chirurgie, je nevratnou činností, kterou by měl vždy provádět pouze kvalifikovaný odborník-arborista.

Péče o stromy zahrnuje mnoho potřebných odborných a praktických znalostí o dřevinách, jejich vývoji, škůdcích a chorobách, typologii řezu, ale i příslušných zákonech a bezpečnosti práce.

Kvalitní arborista musí mít schopnost pohybovat se v korunách stromů s ohledem na bezpečnost práce. Měl by také umět vnímat atmosféru dané lokality, takzvaného „ducha místa“ a v tomto ohledu přistupovat citlivě k jednotlivým návrhům ošetření.

Samozřejmostí je pak realizace kvalitního návrhu a ošetření stromů, včetně propojení všech těchto kroků v souladu s jeho biologickými, mechanickými a estetickými vlastnostmi.

PROFIL FIRMY

Firma ARBOEFEKT - Martin Týmal vznikla v roce 1996 za účelem provádění náročných a speciálních prací ve výškách pomocí horolezecké a speleologické techniky.

Hlavní náplní jsou především arboristické práce se zaměřením na revitalizaci krajiny a to zejména v chráněných krajinných oblastech a v městských aglomeracích. Jedná se především o zajištění stabilizace stromů na stanovišti, za předpokladu udržení bezpečnostních a zdravotních funkcí na dlouhodobě vysoké úrovni.

Dokážeme aplikovat náročné technologie zaměřené na ošetření stromů přírodě blízkým způsobem, které jsou součástí realizace programu NATURA 2000 vytvořeného Evropskou Unií.

Mimo jiné používáme způsoby výstupu na stromy s vyloučením jakéhokoliv poškození kmene za použití nejnovějších horolezeckých i speleologických materiálů a metod.

Zajišťujeme odborné posouzení stromů na základě poznatků ISŠL Vimperk a dlouholeté praxe v oboru.

Své činnosti nadále rozvíjíme o poznatky České zahradnické akademie Mělník a dlouhodobě tak garantujeme vysokou kvalitu prováděných prací s uplatněním moderních technologií.